candle1.png

Kinderen worden als duivels aangeduid of van hekserij beschuldigd. Meestal zit er winstbejag van religieuze groeperingen achter.

De Britse politie stelt een opmerkelijke stijging vast in het aantal gevallen van kindermisbruik waarbij sprake is van hekserij en exorcisme. Vaak gaat het om oplichtingspraktijken binnen geloofsgemeenschappen.

Volgens de Metropolitan Police behandelde een speciale eenheid 46 dergelijke gevallen in 2014, meer dan een verdubbeling tegenover het jaar daarvoor.

'Project Violet', het team binnen de Metropolitan Police dat kindermisbruik op grond van geloofskwesties onderzoekt, behandelde dit jaar al 60 dossiers. Het gaat dan om misdaadmeldingen waarbij het misbruik gekoppeld is aan religie of geloof. In veel van die gevallen zijn kinderen betrokken.

Volgens de BBC maakt de helft van de politiekorpsen geen melding van dergelijke gevallen.

Inspecteur Terry Sharpe verklaarde dat het aantal incidenten dan wel gering mag zijn, maar dat er wel een opmerkelijke toename is.

Sharpe verklaarde dat in één zaak een jongen van 9 als een "duivelskind" werd gezien en door zijn ouders op straat was gezet. In een andere zaak geloofde een moeder dat haar zoon behekst was, waarna ze hem beet en probeerde te verstikken.

De predikant zegt dat er die dag een heks in zijn kerk zit. Hij kijkt rond en wijst naar een kind. Dat is een vernedering voor het gezin en de familie van dat kind.

Oplichters

"De predikant zegt dat er die dag een heks in zijn kerk zit. Hij kijkt rond en wijst naar een kind. Dat is een vernedering voor het gezin en de familie van dat kind. De volgende stap is een duiveluitdrijving, maar die gebeurt uiteraard niet gratis. Het is vaak een kwestie van oplichting met winstbejag".

Ariyo beklemtoont dat het probleem zich niet enkel in de Afrikaanse gemeenschap stelt. Haar organisatie verleent ook steun aan slachtoffers van andere religies en culturele achtergronden.

Door: Hln.be Bron: AP, BBC, Metro