Header-new701px.jpg

 Foto: 11 september 2001. 09.03 uur: Het moment dat vlucht 175 zich in de zuidelijke toren van het World Trade Center boort. © getty.

Op de dag af 13 jaar na de terroristische aanslagen met vier gekaapte vliegtuigen in New York en Washington, eisen zo'n 9000 nabestaanden van de bijna 3000 omgekomen slachtoffers dat een geheimgehouden deel van een rapport openbaar wordt gemaakt. Daarin zou staan dat de terroristen door zeker één, maar wellicht meerdere landen werden geholpen bij het beramen en uitvoeren van de aanslagen.

De controversiële informatie zou zich bevinden in 28 zwart gemaakte pagina's van het bijna 900 pagina's tellende rapport uit 2002, genaamd het House-Senate Intelligence Committees' Joint Inquiry.

President George W. Bush heeft destijds bevolen tot geheimhouding van deze passages. Dat kwam hem toen op zware kritiek te staan.

President Obama heeft beloofd deze 28 pagina's alsnog openbaar te maken, maar heeft dat tot nu toe niet gedaan.

Al-Qaeda:

De officiële lezing van de gebeurtenissen is dat de aanslagen zijn gepleegd door 19 kapers, leden van terreurbeweging Al-Qaeda onder leiding van Osama Bin Laden.

Voor zover bekend zouden ze daarbij geen hulp van buitenaf hebben gehad. Een actiegroep van 9000 nabestaanden bestrijdt deze lezing. Een groot deel van de kapers was afkomstig uit Saoedi-Arabië.

Dat land zou, zo zou in het rapport staan, 'de terroristen hebben gesteund met alle mogelijke middelen. De voorbereidingen voor de aanslagen zouden vele jaren voor 11 september 2001 al in gang zijn gezet'.

'Schokkend':

Al sinds 2003 wordt geprobeerd het rapport volledig openbaar te krijgen. Nabestaanden werden en worden hierbij gesteund door een aantal leden van het Amerikaanse Congres en de Senaat.

De voorstanders van openbaarheid hebben echter nog nooit een meerderheid weten te vinden om de passages openbaar te krijgen.

Een congreslid, Thomas Massie, die pleit voor openbaarheid en die eind 2013 het rapport in zijn geheel las, omschreef de niet bekende pagina's als schokkend.

'Elke twee pagina's moest ik stoppen om de verbijsterende informatie te absorberen. Mijn beeld van hoe deze tragedie zich heeft afgespeeld is compleet veranderd. De Verenigde Staten en hun burgers zijn alleen gebaat bij de volledige inhoud van dit rapport om dit hoofdstuk in de geschiedenis goed af te sluiten'.

Gerechtigheid:

Mochten deze beschuldigen waar blijken te zijn, kan dat grote implicaties hebben voor alle rechtzaken en aansprakelijkheidsclaims die 13 jaar na de aanslagen nog altijd lopen. Daarnaast bestaat er onder nabestaanden grote behoefte om de zaak voor eens en altijd af te sluiten.

'Er bestaat een grote behoefte om de nog levende schuldigen achter 9/11 voor de rechter te laten verschijnen', claimt weduwe Terry Strada, vice-voorzitter van de actiegroep 9/11 Families United for Justice Against Terrorism.

Haar echtgenoot zat in het eerste vliegtuig dat zich in de noordelijke toren van het WTC boorde. Opmerkelijk genoeg vroeg Saudi-Arabië, het land dat volgens velen het kwade brein achter de aanslagen is, al in 2003 om openbaarmaking van de gewraakte 28 pagina's uit het rapport.

Door: Coen Brandhorst